ความปลอดภัยของข้อมูล

ทีมงาน Thaicybercard.com ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้าอย่างยิ่ง โดยเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้าของเราได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการป้องกันการทำทุจริต เรามีเทคโนโลยีเสริมสำหรับการรักษา ความปลอดภัย ดังนี้

  • Cyber Detection เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่ตรวจสอบและดักจับข้อมูลของผู้ที่พยามลักลอบเข้าสู่ระบบ
    โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเราใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการ Update สม่ำเสมอ 

มาตรการเสริม

แม้ว่าเราจะมีมาตรฐาน เทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการ เข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน โดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตามแต่ก็ เป็นที่ ทราบกันอยู่โดยทั่วไป ว่าปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัย ใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูล ของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควร ปฏิบัติตามมาตรการ และวิธีการเสริมดังต่อไปนี้ด้วยคือ

  • ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์  ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์ 

  • ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่าน มีความทันสมัยอยู่เสมอ
  • ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker