นโยบายส่วนตัว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง?

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน จะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านร้องขอจากเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต หรือสินเชื่อ แต่ละสถาบัน และปัญหาด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของท่าน เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้การจัดเก็บ “ข้อมูลที่สำคัญ” ต้องได้รับอนุญาตจากท่านก่อน ทั้งนี้ เราจะถือว่าคุณอนุญาตให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้กับเราตามคำชี้แจงนี้ เว้นแต่ท่านจะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล?

     เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านติดต่อกับเราผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ส่งจดหมายโต้ตอบหาเรา (ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย โทรสาร หรืออีเมล์) เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อคุณติดต่อเราด้วยตัวเอง รวมถึงการเก็บรวมรวมข้อมูลข้อมูลจากท่านโดยตรง และในบางครั้งเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากบุคคล ที่สาม.

ตัวอย่างเช่น:

  • จากบุคคลที่จัดการติดต่อหรือสมัครในนามของท่าน เมื่อได้รับมอบอำนาจจากท่าน
  • จากการขายทางโทรศัพท์ที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเปิดเผยข้อมูลต่อเราเพื่อให้เราดำเนินการสมัครให้คุณและจัดแจงเอกสารของคุณหรือเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
    และบริการกับท่าน
  • จากผู้ให้บริการรายอื่นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในนามของเรา

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ?

โดยทั่วไปแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อดำเนินการสมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่อ ที่ร้องขอ
  • เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้าร่วมโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทางธนาคารผู้ออกบัตร หรือ ทางเว็บไซต์เราจัดให้
  • เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการวิจัยตลาด

     ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถระบุบุคคลที่ใช้บริการของเรา
ได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมจะช่วยให้เราสามารถจัดทำแฟ้มข้อมูลบุคคลที่ใช้บริการของเราและสิ่งที่พวกเขาสนใจ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม?

     เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้จ้างหรือสถาบันการเงินนั้น ซึ่งเราได้ทำสัญญาโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกรรมดังกล่าว ให้เสร็จสมบูรณ์ในนามของท่าน หรือเพื่อให้บริการตามที่ร้องขอ

     นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่ว่าการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพของท่าน ได้รับอนุญาตหรือมีการบังคับตามกฎหมาย มีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อบังคับใช้กฎหมายหรือจำเป็นต่อการตรวจสอบกิจกรรมที่สงสัยว่าขัดต่อกฎหมาย


การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้?

     เราจะให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ เมื่อมีการร้องขอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบัน เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นภายใต้หลักการว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ


การแก้ปัญหาข้อวิตกของคุณ?

    หากคุณประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดส่งต่อคำขอ ข้อร้องเรียน หรือคำถามใดๆ มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เราจะตอบกลับคำถามหรือข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ไทยไซเบอร์คาร์ด ดอทคอม
( บริษัท เลเวอร์โลน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

28/16 ซอยรามคำแหง89/2 ถนนรามคำแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240การเปลี่ยนแปลงคำประกาศการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้

     เราอาจแก้ไขคำประกาศการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามข้อกำหนดทางธุรกิจของเราหรือตามกฎหมายที่เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในคำประกาศการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคำประกาศการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของเรา

ในคำประกาศการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ "เรา" "พวกเรา" และ “ไทยไซเบอร์คาร์ด" หมายถึง ไทยไซเบอร์คาร์ด ดอทคอม