เลือกตามประเภท
อนุมัติด่วน (ทราบผล 1 วันทำการ)
เลือกตามไลฟ์สไตล์
สำหรับองค์กร / บริษัท
บัตรกดเงินสด
สินเชื่อส่วนบุคคล
โอนหนี้
เลือกตามสถาบันการเงิน
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
ธนาคารกรุงศรี
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
บริษัท บัตรกรุงไทย
ธนาคารแห่งประเทศจีน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
ธนาคารไอซีบีซี
บริษัท อีซี่บาย
ธนาคารออมสิน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เทสโก้ โลตัส
กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ใช้บัตรเครดิตทำอะไรดี ?
จองโรงแรมผ่านบัตรเครดิต
นโยบายส่วนตัว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง?

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน จะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านร้องขอจากเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต หรือสินเชื่อ แต่ละสถาบัน และปัญหาด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของท่าน เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้การจัดเก็บ “ข้อมูลที่สำคัญ” ต้องได้รับอนุญาตจากท่านก่อน ทั้งนี้ เราจะถือว่าคุณอนุญาตให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้กับเราตามคำชี้แจงนี้ เว้นแต่ท่านจะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล?

     เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านติดต่อกับเราผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ส่งจดหมายโต้ตอบหาเรา (ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย โทรสาร หรืออีเมล์) เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อคุณติดต่อเราด้วยตัวเอง รวมถึงการเก็บรวมรวมข้อมูลข้อมูลจากท่านโดยตรง และในบางครั้งเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากบุคคล ที่สาม.

ตัวอย่างเช่น:

  • จากบุคคลที่จัดการติดต่อหรือสมัครในนามของท่าน เมื่อได้รับมอบอำนาจจากท่าน
  • จากการขายทางโทรศัพท์ที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเปิดเผยข้อมูลต่อเราเพื่อให้เราดำเนินการสมัครให้คุณและจัดแจงเอกสารของคุณหรือเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
    และบริการกับท่าน
  • จากผู้ให้บริการรายอื่นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในนามของเรา

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ?

โดยทั่วไปแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อดำเนินการสมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่อ ที่ร้องขอ
  • เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้าร่วมโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทางธนาคารผู้ออกบัตร หรือ ทางเว็บไซต์เราจัดให้
  • เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการวิจัยตลาด

     ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถระบุบุคคลที่ใช้บริการของเรา
ได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมจะช่วยให้เราสามารถจัดทำแฟ้มข้อมูลบุคคลที่ใช้บริการของเราและสิ่งที่พวกเขาสนใจ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม?

     เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้จ้างหรือสถาบันการเงินนั้น ซึ่งเราได้ทำสัญญาโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกรรมดังกล่าว ให้เสร็จสมบูรณ์ในนามของท่าน หรือเพื่อให้บริการตามที่ร้องขอ

     นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่ว่าการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพของท่าน ได้รับอนุญาตหรือมีการบังคับตามกฎหมาย มีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อบังคับใช้กฎหมายหรือจำเป็นต่อการตรวจสอบกิจกรรมที่สงสัยว่าขัดต่อกฎหมาย


การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้?

     เราจะให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ เมื่อมีการร้องขอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบัน เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นภายใต้หลักการว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ


การแก้ปัญหาข้อวิตกของคุณ?

    หากคุณประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดส่งต่อคำขอ ข้อร้องเรียน หรือคำถามใดๆ มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เราจะตอบกลับคำถามหรือข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ไทยไซเบอร์คาร์ด ดอทคอม
( บริษัท เลเวอร์โลน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

28/16 ซอยรามคำแหง89/2 ถนนรามคำแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240การเปลี่ยนแปลงคำประกาศการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้

     เราอาจแก้ไขคำประกาศการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามข้อกำหนดทางธุรกิจของเราหรือตามกฎหมายที่เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในคำประกาศการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคำประกาศการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของเรา

ในคำประกาศการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ "เรา" "พวกเรา" และ “ไทยไซเบอร์คาร์ด" หมายถึง ไทยไซเบอร์คาร์ด ดอทคอม