หน้าหลัก > ระบบทำงานอย่างไร
ระบบทำงานอย่างไร
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์การเงิน
ไทยไซเบอร์คาร์ด ช่วยให้คุณได้เลือกเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์การเงิน และสมัครออนไลน์ ได้ง่าย ๆ เพียงทำตามขั้นตอน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ค้นหาผลิตภัณฑ์การเงิน ที่ต้องการสมัคร
เลือก และคลิ๊กสมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และนัดรับเอกสาร
ระยะเวลารอผลการอนุมัติ
สำหรับระยะเวลารอผลอนุมัติ บางสถาบันการเงินใช้เวลา 1- 2 วัน นอกเหนือจากนั้นจะใช้ระยะเวลาตรวจเอกสาร ตรวจสอบบูโร ตรวจเช็คเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน และตรวจสอบข้อมูลอื่น โดยเฉลียระยะเวลาอยู่ที่ 1 - 3 สัปดาห์

 

 

 

เมื่อได้รับการอนุมัติ
เมื่อได้รับการแจ้งจากสถาบันการเงินว่าอนุมัติ สำหรับบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด จะจัดส่งรหัสผ่าน และบัตรให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกเอกสาร ซึ่งบัตรและรหัสผ่าน จะแยกส่ง เพื่อความปลอดภัย ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้
หากไม่ได้รับการอนุมัติ
เมื่อไม่ได้รับการอนุมัติ สถาบันการเงินจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น บางที่ใช้การส่ง SMS หรือออกหนังสือแจ้งให้ทราบ และหากต้องการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์การเงินเดิมที่เคยสมัครไปแล้ว จะต้องรอเวลา 6 เดือน ถึงจะสมัครได้อีกครั้ง
เหตุผลที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

แต่ละสถาบันการเงินมีระบบประเมินผลแตกต่างกัน หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบไปด้วย

ข้อมูลส่วนตัว : เช่น เพศ, อายุ, สถานภาพ, มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลการทำงาน : รายได้, อายุงาน, สถานที่ทำงาน, เบอร์ที่ทำงาน
รายงานในเครดิตบูโร : ภาระหนี้สินทั้งหมด, จำนวนครั้งในการตรวจสอบเครดิต, ประวัติการผ่อนชำระแต่ละเดือน

เหตุผลที่ไม่อนุมัติ อาจเป็นเพราะข้อมูลใด ข้อมูลหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือระบบสกอร์โดยรวมไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่สถาบันการเงินกำหนด

กำลังมองหาเครดิตแบบได้เงินคืน ทุกการช้อปปิ้ง อยู่ใช่ไหม !! ขอแนะนำ "บัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็ก"