หน้าหลัก > คำถามที่ถามบ่อย

คำถามที่ถามบ่อย

   เราได้รวบรวมคำถามที่มีผู้สมัครโทรมาสอบถามบ่อย ๆ เกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อ แต่ละประเภท มาให้ผู้สมัครใหม่ได้อ่าน ก่อนที่จะตัดสินใจสมัคร ซึ่งจะช่วยตอบคำถามได้ในเบื้องต้น ดังนี้

Q : บัตรเครดิต แตกต่างกันอย่างไร ? 
A : บัตรเครดิตแต่ละใบนั้นมีข้อแตกต่างหลายประการ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมใช้วงเงิน ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเมื่อชำระเต็มจำนวน วงเงินประกันอุบัติเหตุเมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าตั๋วเดินทาง  ซึ่งก่อนที่จะสมัคร ผู้สมัครควรเปรียบเที่ยบให้แน่ใจก่อนว่า ควรเลือกบัตรประเภทใดที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด

Q : ฉันจะสมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่อได้ โดยวิธีใดบ้าง ? 
A. ไทยไซเบอร์คาร์ด มีช่องทางให้คุณได้สมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่อ ได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ทางอินเตอร์เน็ต โดยผ่านเว็บไซต์ www.thaicybercard.com หรือ จะเป็นทาง SMS , โทรศัพท์ หรือทางจดหมายก็ได้ ซึ่งจะสะดวก สำหรับผู้สมัคร ที่อยู่ต่างจังหวัด

Q : ระยะเวลาที่ธนาคารอนุมัติ นานเท่าใด ? 
A: เมื่อเราได้รับเอกสารจากผู้สมัครแล้ว จะต้องตรวจสอบว่า เอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน แล้วจึงจัดส่งให้ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะใช้เวลาในการพิจารณา ประมาณ 1-15 วันทำการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

Q : เมื่อได้รับการอนุมัติจากธนาคารแล้ว จะมีการจัดส่งบัตรเครดิต หรือสินเชื่ออย่างไร ? 
A: 1. บัตรเครดิต ,บัตรกดเงินสด จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ โดยแยก Password ต่างหากเพื่อความปลอดภัย
2. สินเชื่อส่วนบุคคล จะโอนเข้าธนาคาร ตามหน้าบัญชีธนาคารของผู้สมัคร ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

Q : เหตุใดเมื่อสมัครแล้ว ถูกธนาคารปฏิเสธ หรือไม่อนุมัติ ? 
A: แยกได้เป็น 2 กรณี
1. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีเครดิต  เกิดจากคุณสมบัติเบื้องต้นอาจไม่ผ่าน เช่น รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ วิธีการรับเงินเดือน เป็นเงินสด หรืออาจจะเป็นที่อยู่ไม่ชัดเจน และกรณีอื่นที่ทางธนาคารต้องการข้อมูล แต่ผู้สมัครไม่มี เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน หรือที่ทำงาน
2. สำหรับผู้ที่เคยมีเครดิต อาจเกิดจาก การผิดนัดชำระหนี้เกินเวลา ตามที่ธนาคารกำหนด หรืออาจมี บัตรเครดิต หรือสินเชื่อที่ต้องผ่อนต่อเดือนมากเกินไป ทำให้ธนาคารไม่สามารถอนุัมัติได้เพิ่มอีก


Q : อยากตรวจสอบเครดิตของตนเอง ต้องทำอย่างไร ? 
A: 1. ตรวจสอบด้วยตนเองที่สำนักงานเครดิตแห่งชาิติ  เว็บไซต์ http://www.ncb.co.th หรือ โทร 02-612-5800 
2. ธนาคารนครหลวงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ต้องไปด้วยตัวเอง)   ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์


Q : ฉันสามารถมีบัตรเครดิต หรือสินเชื่อมากกว่า 1 รายการ ได้หรือไม่ ? 
A: ได้ ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร ว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้มากน้อยเพียงใด โดยจะประเมินการใช้จ่ายเครดิตที่ผ่านมาของคุณ ซึ่งถ้ามีเครดิตดี ธนาคารก็สามารถออกบัตรเพิ่มให้คุณได้ และอาจจะเพิ่มวงเงินให้คุณในอัตราที่มากกว่าใบเดิมที่ใช้อยู่อีกด้วย


 

กำลังมองหาเครดิตแบบได้เงินคืน ทุกการช้อปปิ้ง อยู่ใช่ไหม !! ขอแนะนำ "บัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็ก"