เลือกตามประเภท
อนุมัติด่วน (ทราบผล 1 วันทำการ)
เลือกตามไลฟ์สไตล์
สำหรับองค์กร / บริษัท
บัตรกดเงินสด
สินเชื่อส่วนบุคคล
โอนหนี้
เลือกตามสถาบันการเงิน
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
ธนาคารกรุงศรี
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
บริษัท บัตรกรุงไทย
ธนาคารแห่งประเทศจีน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
ธนาคารไอซีบีซี
บริษัท อีซี่บาย
ธนาคารออมสิน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เทสโก้ โลตัส
กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ใช้บัตรเครดิตทำอะไรดี ?
จองโรงแรมผ่านบัตรเครดิต
คำถามที่ถามบ่อย

   เราได้รวบรวมคำถามที่มีผู้สมัครโทรมาสอบถามบ่อย ๆ เกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อ แต่ละประเภท มาให้ผู้สมัครใหม่ได้อ่าน ก่อนที่จะตัดสินใจสมัคร ซึ่งจะช่วยตอบคำถามได้ในเบื้องต้น ดังนี้

Q : บัตรเครดิต แตกต่างกันอย่างไร ? 
A : บัตรเครดิตแต่ละใบนั้นมีข้อแตกต่างหลายประการ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมใช้วงเงิน ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเมื่อชำระเต็มจำนวน วงเงินประกันอุบัติเหตุเมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าตั๋วเดินทาง  ซึ่งก่อนที่จะสมัคร ผู้สมัครควรเปรียบเที่ยบให้แน่ใจก่อนว่า ควรเลือกบัตรประเภทใดที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด

Q : ฉันจะสมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่อได้ โดยวิธีใดบ้าง ? 
A. ไทยไซเบอร์คาร์ด มีช่องทางให้คุณได้สมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่อ ได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ทางอินเตอร์เน็ต โดยผ่านเว็บไซต์ www.thaicybercard.com หรือ จะเป็นทาง SMS , โทรศัพท์ หรือทางจดหมายก็ได้ ซึ่งจะสะดวก สำหรับผู้สมัคร ที่อยู่ต่างจังหวัด

Q : ระยะเวลาที่ธนาคารอนุมัติ นานเท่าใด ? 
A: เมื่อเราได้รับเอกสารจากผู้สมัครแล้ว จะต้องตรวจสอบว่า เอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน แล้วจึงจัดส่งให้ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะใช้เวลาในการพิจารณา ประมาณ 1-15 วันทำการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

Q : เมื่อได้รับการอนุมัติจากธนาคารแล้ว จะมีการจัดส่งบัตรเครดิต หรือสินเชื่ออย่างไร ? 
A: 1. บัตรเครดิต ,บัตรกดเงินสด จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ โดยแยก Password ต่างหากเพื่อความปลอดภัย
2. สินเชื่อส่วนบุคคล จะโอนเข้าธนาคาร ตามหน้าบัญชีธนาคารของผู้สมัคร ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

Q : เหตุใดเมื่อสมัครแล้ว ถูกธนาคารปฏิเสธ หรือไม่อนุมัติ ? 
A: แยกได้เป็น 2 กรณี
1. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีเครดิต  เกิดจากคุณสมบัติเบื้องต้นอาจไม่ผ่าน เช่น รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ วิธีการรับเงินเดือน เป็นเงินสด หรืออาจจะเป็นที่อยู่ไม่ชัดเจน และกรณีอื่นที่ทางธนาคารต้องการข้อมูล แต่ผู้สมัครไม่มี เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน หรือที่ทำงาน
2. สำหรับผู้ที่เคยมีเครดิต อาจเกิดจาก การผิดนัดชำระหนี้เกินเวลา ตามที่ธนาคารกำหนด หรืออาจมี บัตรเครดิต หรือสินเชื่อที่ต้องผ่อนต่อเดือนมากเกินไป ทำให้ธนาคารไม่สามารถอนุัมัติได้เพิ่มอีก


Q : อยากตรวจสอบเครดิตของตนเอง ต้องทำอย่างไร ? 
A: 1. ตรวจสอบด้วยตนเองที่สำนักงานเครดิตแห่งชาิติ  เว็บไซต์ http://www.ncb.co.th หรือ โทร 02-612-5800 
2. ธนาคารนครหลวงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ต้องไปด้วยตัวเอง)   ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์


Q : ฉันสามารถมีบัตรเครดิต หรือสินเชื่อมากกว่า 1 รายการ ได้หรือไม่ ? 
A: ได้ ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร ว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้มากน้อยเพียงใด โดยจะประเมินการใช้จ่ายเครดิตที่ผ่านมาของคุณ ซึ่งถ้ามีเครดิตดี ธนาคารก็สามารถออกบัตรเพิ่มให้คุณได้ และอาจจะเพิ่มวงเงินให้คุณในอัตราที่มากกว่าใบเดิมที่ใช้อยู่อีกด้วย