หน้าหลักบัตรกดเงินสดบัตรกดเงินสดกสิกรไทย เค เอ็กซ์เพรส แคช

บัตรกดเงินสดกสิกรไทย เค เอ็กซ์เพรส แคช

ผู้ออกผลิตภัณฑ์การเงิน : ธนาคารกสิกรไทย
ประเภท : บัตรกดเงินสดอเนกประสงค์
สิทธิประโยชน์
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ผู้สมัคร แต่จะไม่เกิน 1,500,000 บาท

 • ทราบผลการอนุมัติภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสาร เรียบร้อย และครบถ้วน

 • บัตรกดเงินสดกสิกรไทย เค เอ็กซ์เพรส แคช ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

 • ไม่ต้องมีบุคคล หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สามารถใช้บัตรกดเงินสดกสิกรไทย เค เอ็กซ์เพรส แคชกดเงินได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อวัน ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงิน

 • คิดดอกเบี้ยตามยอดการใช้จริง หากไม่กดเงิน ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

 • สามารถเลือกจ่ายชำระคืนเต็มจำนวนที่กดออกมา หรือหากไม่สะดวกจ่ายเต็มจำนวน สามารถเลือกจ่ายชำระขั้นต่ำได้ 5% แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 10,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
โปรโมชั่นการสมัคร

ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 2561

 • พิเศษ 1: อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน*
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)

วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
พนักงานประจำ ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
พนักงานประจำ

ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป

20%

18%

0%
นาน  30  วัน

นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

1) สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash

+

2) สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1

+

3) สมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment

ตั้งแต่ 80,001 – 240,000 บาท

24%

22%

ไม่เกิน 80,000 บาท

27%

26% • พิเศษ 2: ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ นาน30 วัน*
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
อัตราดอกเบี้ยปกติ(ต่อปี)
ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย

50% นาน 30 วัน

จากอัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)

วิธีการได้รับ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

พนักงานประจำ

พนักงานประจำ

ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป

20%

10%

1) สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash

+

2) สมัครบริการกดเงินสดโอนไว Cash Day 1

ตั้งแต่ 80,001 – 240,000บาท

24%

12%

ไม่เกิน 80,000 บาท

27%

14%

หมายเหตุ: 

 • สำหรับพนักงานประจำ หรือผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ 

 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และธนาคารอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสมสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด

 • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน ของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรืออัตราดอกเบี้ยลด 50% แล้ว อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ 

บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด " บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต"