หน้าหลักบัตรเครดิตกรุงเทพบัตรเครดิตกรุงเทพ-แอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิตกรุงเทพ-แอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

ผู้ออกผลิตภัณฑ์การเงิน : ธนาคารกรุงเทพ
ประเภท : ท่องเที่ยวและเดินทาง
สิทธิประโยชน์
 • ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank AirAsia Platinum MasterCard 20 บาท รับ 1 BIG Points สะสมเพื่อแลกเที่ยวบินฟร ลงทะเบียนรับคะแนน และแลกคะแนน BIG Point ที่ airasiabig.com 
 • รับคะแนน BIG Points 3 เท่า สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ www.airasia.com เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร และ AirAsia Call Center (จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุด 1,000 คะแนน ต่อบัตรต่อรอบบัญชี) วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

 • แบ่งชำระสบายๆ กับโปรแกรมแบ่งชำระ Be Smart ดอกเบี้ย 0%, 0.79% และ 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน
  • แบ่งชำระ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน สำหรับยอดการใช้จ่ายที่แอร์เอเชีย ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อบัตรต่อครั้ง (สิทธิประโยชน์นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 58 - 14 มิ.ย. 59 และไม่ได้รับคะแนน BIG Points)
  • แบ่งชำระ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% เมื่อผ่อน 6 เดือน และ 0.79% เมื่อผ่อน 10 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายที่แอร์เอชีย ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อบัตรต่อครั้ง (รับคะแนน BIG Points ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) ติดต่อขอรับบริการแบ่งชำระรายเดือน Be Smart ได้ที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0-2638-4000 หรือ Email: card.srv@bbl.co.th ก่อนสรุปยอดบัญชี

 •  รับบัตรกำนัลบริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 4 ใบ และเลือกที่นั่งเป็น Hot Seat จำนวน 4 ใบ
  • บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องน้ำหนัก ไม่เกิน 15 กก. สำหรับเส้นทางในประเทศ และไม่เกิน 20 กก. สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย เพียงแสดงบัตรกำนัลพร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ที่มีชื่อสกุลตรงกัน ขณะทำการเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย ณ วันที่เดินทางเพื่อรับสิทธิ์
  • บริการเลือกที่นั่งเป็น Hot  Seat สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุก
   สนามบินในประเทศไทย เพียงแสดงบัตรกำนัลพร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ที่มีชื่อสกุลตรงกัน ขณะทำการเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย ณ วันที่เดินทางเพื่อรับสิทธิ์
  • รับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 4 ใบต่อปี และเลือกที่นั่งเป็น Hot Seat จำนวน 4 ใบต่อปี (*3) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมรวม 100,000 บาทต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

 • รับบัตรกำนัลบริการโหลดสัมภาระ และเลือกที่นั่งเป็น Premium Seat (*3) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมรวม 100,000 บาทต่อปี 
  ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป
  • รับบัตรกำนัล จำนวน 4 ใบ สำหรับค่าโหลดสัมภาระกระเป๋าเดินทาง 15 กก. สำหรับเส้นทางในประเทศ และ 20 กก. สำหรับเส้นทาง
   ต่างประเทศ เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย
  • รับ Welcome Voucher 4 ใบ สำหรับ “การเลือกที่นั่งเป็น Premium Seat” สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย
   (ในกรณีที่นั่งว่าง)
 • Priority Check In บริการเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ณ เคาน์เตอร์เช็คดินแอร์เอเชีย ที่
  สนามบินดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และกระบี่
 •  Priority Boarding บริการขึ้นเครื่องก่อนใคร เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ แก่พนักงานที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องของทุกสนามบินในประเทศไทย

 • Priority Baggage บริการรับกระเป๋าก่อนใคร เมื่อแสดงบัตรเครดิต Bangkok Bank AirAsia Platinum MasterCard ณ เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย
 • บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง มูลค่า 60 บาท เลือกรับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น เมื่อแสดงบัตรเครดิต Bangkok Bank AirAsia Platinum MasterCard ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือไทยแอร์เอเชีย (XJ) ระหว่างวันนี้ - 31 ธ.ค. 58 เท่านั้น
คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด " บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต"