advertisement
บัตรเครดิต เดอะวิสดอมกสิกรไทย วีซ่า อินฟินิท

บัตรเครดิต เดอะวิสดอมกสิกรไทย วีซ่า อินฟินิท

ธนาคารกสิกรไทย
ไลฟ์สไตล์ : ช้อปปิ้ง , สุขภาพและความงาม , ท่องเที่ยวและเดินทาง , กอล์ฟ
สิทธิประโยชน์

1. เอกสิทธิ์เหนือระดับด้วยบริการทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุน

 • บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
  บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนพิเศษ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ และที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
 • บริการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน
  รายงานสรุปทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านได้ลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือต่างๆไว้ในรายงานฉบับเดียว
 • บริการบทวิเคราะห์การลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด 
  สามารถใช้บริการ K-Econ Analysis บนเว็บไซต์ศูนย์วิจัยกสิกรไทยซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจ ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ
 • นิตยสาร THE WISDOM : Wealth & Lifestyle Magazine
  นิตยสารรายไตรมาสที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ  ทั้งแบบรูปเล่มสิ่งพิมพ์และ THE WISDOM Magazine on iPad  ที่ให้ข้อมูลในเรื่องการลงทุนและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

2. เอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับทุกธุรกรรมทางการเงิน

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับอัตราพิเศษต่างๆ ในการใช้บริการทางการเงิน
  ยกเว้นค่าธรรมเนียมและการได้รับอัตราพิเศษต่างๆในการใช้บริการทางการเงิน อาทิ 
  ส่วนลดพิเศษสูงสุดสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อสมุดเช็คเดอะวิสดอม ยกเว้นค่าธรรมเนียมซื้อ Cashier Cheque และ Gift Cheque ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการแจ้งเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝากผ่าน SMS

3. เอกสิทธิ์เหนือระดับด้วยบริการพิเศษจากธนาคารกสิกรไทย

 • บริการด่วนพิเศษในการทำธุรกรรมทางการเงิน
  บริการพิเศษเพื่อให้การทำธุรกรรมที่ธนาคารเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียงท่านแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย 
  (วีซ่า อินฟินิท) หรือกดปุ่ม THE WISDOM Smart Queue ที่สาขา
 • ศูนย์บริการเดอะวิสดอม
  ห้องรับรองเหนือระดับเพื่อความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า ดูแลให้บริการท่านอย่างใกล้ชิด
 • ศูนย์บริการตู้นิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย 
  ศูนย์บริการตู้นิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย  ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล บนทำเลใจกลางเมือง ตกแต่งอย่างหรูหรา ไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

4. เอกสิทธิ์เหนือระดับเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยวเฉกเช่นบุคคลพิเศษ

 • บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบินทั่วโลก
  บัตร Priority Pass เพื่อให้ท่าน และผู้ติดตามได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบายในห้องรับรองพิเศษในสนามบินชั้นนำกว่า 600 แห่งทั่วโลก โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้บริการ
 • บริการรถลีมูซีนรับ-ส่ง สนามบิน พร้อมบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินต่างประเทศที่ร่วมรายการ
  เดินทางได้อย่างสะดวกสบายทั้งขาออก และขาเข้าประเทศ โดยมีรถรับ-ส่ง ท่านถึงสนามบินสุวรรณภุมิ มีเจ้าหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือในการ Check in ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน บริการช่องด่วนพพิเศษ (Fast Track) ณ จุดตรวจเอกสาร ตลอดจนรับ-ส่ง ลูกค้าบริเวณขึ้นลงเครื่องบิน
 • บริการอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ท่านเมื่อเดินทางโดยการบินไทย ด้วยบริการ Meet and Assist ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการบริการ Check in พิธีการตรวจคนออกนอกประเทศ
 • บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  เอกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษของการบินไทยที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 • บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินต่างจังหวัด
  เมื่อเดินทางภายในประเทศด้วยสายการบินไทย  ท่านสามารถพักผ่อนอย่างสะดวกสบายในห้องรับรอง  Royal Orchid Lounge ณ สนามบินจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางและช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางไปต่างประเทศ
  บริการให้ข้อมูลสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศในทุกด้าน อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต ความช่วยเหลือกรณีกระเป๋าเดินทางหรือหนังสือเดินทางสูญหาย การอายัติบัตรและการออกบัตรฉุกเฉินเพื่อทดแทนบัตรสูญหาย
 • แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
  มอบความคุ้มครอง เพียงชำระค่าบัตรโดยสารเดินทางผ่า บัตรเครดิต เดอะวิสดอมกสิกรไทย วีซ่า อินฟินิท ท่านจะได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินสูงสุด 35 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางสูงสุด 800,000 บาท 

5. เอกสิทธิ์เหนือระดับเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต ทั้งคุณและครอบครัว

 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี 
  ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของท่าน  รับสิทธิ์ตรวจเช็คสุขภาพประจำปีฟรี 1 ครั้ง  ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
 • บริการให้การต้อนรับ VIP ณ โรงพยาบาลชั้นนำและบริการพิเศษด้านการแพทย์ 
  บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ณ โรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ และบริการพิเศษทางด้านการแพทย์ อาทิ บริการส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
 • บริการฟิตเนส ณ สถานบริการชั้นนำ 
  รับสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการออกกำลังกาย  ณ โรงแรมชั้นนำ  และสถานบริการออกกำลังกายชั้นนำที่ร่วมรายการ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
 • บริการที่จอดรถและบริการล้างรถ 
  บริการที่จอดรถ และบริการล้างรถ ณ ห้างสรรพสินค้า และศูนย์บริการล้างรถชั้นนำที่ร่วมรายการ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
 • สิทธิพิเศษ กอล์ฟ (สนามในประเทศ)
  อภินันทนาการค่ากรีนฟี หรือ ส่วนลดค่ากรีนฟี 50%  ที่สนามกอล์ฟชั้นนำที่ร่วมรายการ
 • สิทธิพิเศษ กอล์ฟ (สนามต่างประเทศ)
  อภินันทนาการค่ากรีนฟีในสนามกอล์ฟต่างประเทศที่ร่วมรายการ อาทิ สิงค์โปร์ มาเลเซีย
 • สิทธิพิเศษห้องอาหารต่างๆ
  อภินันทนาการอาหารชุดพิเศษ ในห้องอาหารชั้นนำในโรงแรมที่ร่วมรายการ
 • สิทธิพิเศษ Hotel Executive Lounge / Club
  ท่านสามารถใช้บริการที่ Executive Lounge / Club และรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมบริการห้องประชุมและ
  อินเตอร์เน็ตไร้สาย ที่โรงแรมที่ร่วมรายการ
 • สิทธิพิเศษที่ Harrods
  รับบัตรสิทธิพิเศษ Harrods Rewards Black Tier Card ให้ท่านเพลิดเพลินกับเอกสิทธิ์มากมาย
 • สิทธิพิเศษที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต
  รับฟรี ของสมนาคุณพิเศษใช้จ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และรับสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกบัตร M Card ฟรี
 • สิทธิพิเศษที่วิลล่า มาร์เก็ต
  รับฟรี ของสมนาคุณพิเศษเมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป ในวันเสาร์ - อาทิตย์ พร้อมรับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษเทียบเท่าสมาชิกของวิลล่า มาร์เก็ต และสามารถเลือกชมสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศก่อนใคร
 • สิทธิพิเศษที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
  รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายเมื่อท่านซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เช่น รับฟรีชุดป๊อปคอร์นพร้อมน้ำอัดลม รับฟรีที่นั่งแบบเดียวกัน 1 ที่นั่ง และบริการต้อนรับที่วีไอพีเล้าจน์ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
 • กิจกรรมเดอะวิสดอม 
  กิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้าที่มีเงินฝาก / เงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท รวมกันเฉลี่ย 6 เดือน  เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในด้านเศรษฐกิจการลงทุน ตลอดจนเติมเต็มความสุขตามไลฟ์สไตล์ และเปิดตัวสู่สังคมของผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายอาชีพ
 • บริการเลขาส่วนตัว และบริการจัดหาสินค้าหายากทั้งในและต่างประเทศ 
  บริการเลขาส่วนตัว 24 ชม. ทั่วโลก ผ่าน KBank Private Banking  Contact Center 02-8888811 บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลในการให้ข้อมูล และทำการสำรองบริการต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีเงินฝาก /ลงทุน กับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ช่องทางการชำระเงิน
โปรโมชั่นการสมัคร
advertisement
สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด วันนี้
รับกระเป๋าเดินทางขนาด 20" และคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 2,000 คะแนน เมื่อทำการสมัครบัตรเครดิตซิตี้รีวอร์ดทางออนไลน์

advertisement
บทความการเงินที่น่าสนใจ
 1. แหล่งสินเชื่อหาง่ายแบบสบายๆ
 2. เตรียมลงทุนในหุ้นอย่างไร
 3. วางแผนไว้หรือยังกับวันที่เราต้องแก่ตัวลง
 4. เมื่อคิดจะกู้แบงก์
 5. เดินทางท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจ ด้วยประกันภัยการเดินทาง
 6. ผู้ประกอบการใหม่ของโลกปัจจุบัน
 7. มาออมเงินในหุ้นและกองทุนรวมกันไหม
 8. 3 กรณีที่ประกันชีวิตยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์
 9. ไม่มีเงินก้อน ก็ซื้อคอนโดมิเนียมในฝันได้
 10. 10 ขั้นตอนสำคัญในการทำประกันชีวิต
กำลังมองหาเครดิตแบบได้เงินคืน ทุกการช้อปปิ้ง อยู่ใช่ไหม !! ขอแนะนำ "บัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็ก"