advertisement

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

ธนาคารธนชาต
ไลฟ์สไตล์ : สินเชื่ออเนกประสงค์
สิทธิประโยชน์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนชาต แฟลช เป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ให้สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาและเจ้าของกิจการ
 • ลูกค้าได้รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีและชำระคืนโดยการแบ่งจ่ายรายเดือนเดือนละเท่าๆ กันตามระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาทขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ธนชาต แฟลช เป็นสินเชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • รับเงินโอนได้ภายใน 2 วันทำการนับจากวันอนุมัติ
คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ
ช่องทางการชำระเงิน
โปรโมชั่นการสมัคร

ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิ.ย.2560

 • รับดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สำหรับลูกค้าใหม่ ที่สมัครบัตร แฟลช พลัส และใช้บริการกดเงินสดผ่านตู้ ATM

หมายเหตุ

 • สิทธิพิเศษสำหรับอัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%นาน 3 เดือน (90 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus) สำหรับการทำรายการเบิกถอนเงินสดจากช่องทางATM เท่านั้น และเมื่อหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายดังกล่าว ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระทั้งจำนวนตามอัตราดอกเบี้ยปกติที่ลูกค้าได้รับ ทั้งนี้ในระหว่างเดือนที่ได้รับดอกเบี้ย 0% นั้น ลูกค้าจะต้องชำระเงินยอดคงค้างเป็นอย่างน้อยขั้นต่ำตามจำนวนที่แจ้งในใบแจ้งหนี้ทุกเดือน(จำนวนร้อยละ 3 ของยอดชำระ)

  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 3 เดือน นับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี สำหรับบริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) ที่สมัครพร้อมกับสมัครบัตร Flash Plus และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 20 - 26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติที่ลูกค้าได้รับอนุมัติในรอบบัญชีถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

advertisement
สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด วันนี้
รับกระเป๋าเดินทางขนาด 20" และคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 2,000 คะแนน เมื่อทำการสมัครบัตรเครดิตซิตี้รีวอร์ดทางออนไลน์

กำลังมองหาเครดิตแบบได้เงินคืน ทุกการช้อปปิ้ง อยู่ใช่ไหม !! ขอแนะนำ "บัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็ก"