หน้าหลักบัตรกดเงินสดบัตรกดเงินสด K-Express Cash

บัตรกดเงินสด K-Express Cash

ผู้ออกผลิตภัณฑ์การเงิน : ธนาคารกสิกรไทย
ประเภท : บัตรกดเงินสดอเนกประสงค์
สิทธิประโยชน์
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ผู้สมัคร แต่จะไม่เกิน 1,500,000 บาท

 • ทราบผลการอนุมัติภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสาร เรียบร้อย และครบถ้วน

 • บัตรกดเงินสดกสิกรไทย เค เอ็กซ์เพรส แคช ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

 • ไม่ต้องมีบุคคล หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สามารถใช้บัตรกดเงินสดกสิกรไทย เค เอ็กซ์เพรส แคชกดเงินได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อวัน ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงิน

 • คิดดอกเบี้ยตามยอดการใช้จริง หากไม่กดเงิน ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

 • สามารถเลือกจ่ายชำระคืนเต็มจำนวนที่กดออกมา หรือหากไม่สะดวกจ่ายเต็มจำนวน สามารถเลือกจ่ายชำระขั้นต่ำได้ 5% แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 10,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
โปรโมชั่นการสมัคร

ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 90 วัน*

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ

วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

หลังจากพ้นระยะเวลา 0% นาน 60 วัน หรือ 90 วัน รับอัตราดอกเบี้ยปกติ

พนักงานประจำ

ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย และเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ

เจ้าของกิจการ

พนักงานประจำ

ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย และเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ

ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป

1) สมัครบัตรกดเงินสด
+
2) สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1
+
3) สมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ 
Auto Payment

0%
นาน 60 วัน
นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

0%
นาน 90 วัน
นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

20%

20%

18%

ตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท

24%

24%

22%

ไม่เกิน 80,000 บาท

27%

27%

26%

*หมายเหตุ: 

 1. สำหรับพนักงานประจำ หรือผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยที่สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cashพร้อมสมัครบริการเงินสดโดนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ และสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment เพื่อชำระค่าบัตรกดเงินสด K-Express Cash 
 2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย พิเศษ 0% นาน 60 วันหรือ 90 วัน แล้ว อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน **

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ

วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 

ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน
จากอัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)

พนักงานประจำ

พนักงานประจำ

ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป

1) สมัครบัตรกดเงินสด
+
2) สมัครบริการเงินสดโอนไว 
Cash Day 1

10%

20%

ตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท

12%

24%

ไม่เกิน 80,000 บาท

14%

27%

**หมายเหตุ:

  1. สำหรับพนักงานประจำ ที่สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้
  2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วันแล้ว อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด " บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต"