หน้าหลักบัตรเครดิตกรุงศรีบัตรเครดิต Krungsri JCB Platinum

บัตรเครดิต Krungsri JCB Platinum

ผู้ออกผลิตภัณฑ์การเงิน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประเภท : ช้อปปิ้ง , ท่องเที่ยวและเดินทาง , คืนเงิน
สิทธิประโยชน์

อิ่มอร่อยด้วยส่วนลด พร้อม รับคะแนนสะสมพิเศษ

 • รับคะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 800 บาท / เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารทั่วประเทศ*
 • รับส่วนลด 10% ณ 3 ร้านอาหารญี่ปุ่นยอดนิยม MOMO PARADISE, OOTOYA และ SABOTEN**
 • พร้อมรับส่วนลดพิเศษ ณ ร้านอาหารญี่ปุ่นอื่นๆ มากกว่า 100 ร้าน ที่ร่วมรายการ***

  เงื่อนไข:

  • *สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ร้านอาหารในประเทศไทยเท่านั้น
  • จำกัดการให้คะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 80 คะแนน/หมายเลขบัญชี/เดือน
  • การรับคะแนนสะสม 2 เท่า คือคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 1 เท่า
  • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริม คะแนนสะสมจะโอนเข้าบัญชี บัตรหลักเท่านั้น
  • คะแนนสะสมพิเศษจะโอนเช้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังทำรายการ
  • สิทธิประโยชน์ถึงวันที่ 31 ม.ค. 60 **
  • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  • ร้าน OOTOYA จำกัดยอดใช้จ่ายก่อนรับส่วนลดไม่รวม service charge ขั้นต่ำที่ 600 บาท/ครั้ง และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และบัตรส่วนลดได้
  • ร้าน MO-MO-PARADISE รับส่วนลดเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  • ร้าน SABOTEN เฉพาะค่าอาหารจากเมนูที่ร่วมรายการและทานในร้านเท่านั้น ยกเว้นสาขา เอ็กซ์เพรส และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  • สิทธิประโยชน์ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 59 ***
  • ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ หรือ www.krungsricard.com
  • สิทธิประโยชน์ถึงวันที่ 31 ม.ค. 60

เพลิดเพลินการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมรับคะแนนสะสมพิเศษ

 • รับคะแนนสะสม 3 เท่า สำหรับรายการใช้จ่าย บัตรเครดิต Krungsri JCB Platinumครบทุก 4,000 บาท/เซลล์สลิป ที่ประเทศญี่ปุ่น*

เงื่อนไข:

 • *สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นและเลือกชำระเป็นสกุลเงินเยนเท่านั้น
 • จำกัดการให้คะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 800 คะแนน/หมายเลขบัญชี/เดือน
 • การรับคะแนนสะสม 3 เท่า คือคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า
 • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริม คะแนนสะสมจะโอนเข้าบัตรหลักเท่านั้น
 • คะแนนสะสมพิเศษจะโอนเช้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังทำรายการ
 • สิทธิประโยชน์ถึงวันที่ 31 ม.ค. 60

UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

 • รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ Universal Studio Japan ครบทุก 3,000 บาท/เซลล์สลิป*

เงื่อนไข:

 • *สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นและเลือกชำระเป็นสกุลเงินเยนเท่านั้น
 • จำกัดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 900 บาท/หมายเลขบัญชี
 • รายการเครดิตเงินคืนจะโอนเช้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังทำรายการ
 • สิทธิประโยชน์ถึงวันที่ 31 ม.ค. 60

ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้สะดวกยิ่งขึ้นกับ Pocket Wi Fi ราคาพิเศษและ รถแอร์พอร์ทลีมูซีนบัสที่ประเทศญี่ปุ่น 

 • ค่าเช่า 4G Unlimited Pocket Wifi ไปญี่ปุ่นเพียง 150 บาทต่อวัน*
 • ส่วนลด 20% สำหรับค่าบัตรโดยสารรถแอร์พอร์ทลีมูซีนบัสที่ประเทศญี่ปุ่น ที่สนามบินนาริตะ และสนามบินคันไซ**

เงื่อนไข:

 • *ช่องทางการติดต่อเช่า Pocket WiFi บริษัท Wifi Plus: เว็บไซต์ https://pocketwifi.voltztore.com/th/ หรือ หน้าร้านสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ เบอร์ติดต่อ 061-405-1551 และ บริษัท Wi-Ho!: เว็บไซต์ https://wi-ho-thailand.com หรือ หน้าร้าน Berry Mobile สุขุมวิท 39 เบอร์ติดต่อ 02-262-0901
 • สงวนสิทธิ์ เฉพาะการเช่าผ่านเว็บไซต์หรือหน้าสาขาเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการเช่าขั้นต่ำ 3 วันสำหรับ 4G Unlimited Pocket Wifi
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น อื่นๆได้
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย
 • สิทธิประโยชน์ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 59 **
 • ส่วนลด 20% บัตรโดยสารรถแอร์พอร์ทลีมูซีนบัสที่ประเทศญี่ปุ่น
 • สนามบินนาริตะ : จำกัดการซื้อตั๋วสูงสุด 4 ใบ/บัตรเครดิต/การชำระ 1 ครั้ง
 • สนามบินคันไซ : เมื่อซื้อตั๋วตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไป/บัตรเครดิต
 • จำกัดการซื้อตั๋วสูงสุด 4 ใบ/บัตรเครดิต/การชำระ 1 ครั้ง

อบอุ่นทุกการบริการ กับ AIRPORT LOUNGE 

 • บริการ Airport Lounge ที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง,รวมทั้ง ฮ่องกง, เกาหลี, สิงคโปร์, จีน และฮาวาย*

เงื่อนไข:

 • * สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก บัตรเครดิต Krungsri JCB Platinumเท่านั้น กรณีผู้ติดตามไม่ได้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัมจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม 
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

สิทธิประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจำวัน

 • รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อชำระค่าน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ*
 • รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิต เมื่อแลกคะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ทุกๆ 5,000 คะแนน**

เงื่อนไข:*

 • สำหรับยอดเติมน้ำมันสูงสุด 1,000 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้ง/หมายเลขบัญชี/ 1 รอบบัญชี 
 • จำกัดการคืนเงินสูงสุดไม่เกิน 100 บาท/หมายเลขบัญชี/รอบบัญชี และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม 
 • **จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน
คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
โปรโมชั่นการสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 2561

 • รับฟรี! ผ้าห่มแบบมีฮู๊ด หมีกินจุง มูลค่า 1,290 บาท   เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ

 • รับเพิ่ม! กระเป๋า Bear Friend Shopping Bag  มูลค่า 350 บาท พิเศษสำหรับผู้ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท ภายใน 30 วันหลังบัตรได้รับอนุมัติ

บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด " บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต"