หน้าหลักสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคล SCB Speedy Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล SCB Speedy Loan

ผู้ออกผลิตภัณฑ์การเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์
ประเภท : สินเชื่ออเนกประสงค์
สิทธิประโยชน์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล SCB Speedy Loan สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
  • 1 วันสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  • 3 วันสำหรับบัญชีธนาคารอื่น

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท
  • 20,000 – 30,000 บาท...ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
  • 30,001 บาทขึ้นไป...ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
  • 300,000 บาทขึ้นไป...ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล SCB Speedy Loan คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่นการสมัคร
บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด " บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต"