advertisement
By Thaicybercard | January 13, 2016

สำหรับบัตรเครดิตที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้ เราอาจจะใช้ช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้า ดูหนัง เติมน้ำมัน ซะส่วนใหญ่ แต่จริง ๆ แล้วบัตรเค.....» Read More

By ThaiCyberCard | January 10, 2016

ฟังดูอาจจะคล้าย ๆ กัน ครับ แต่มีข้อแตกต่างกันอยู่พอสมควร

สำหรับทั้งสองบัตรนี้ จะออกโดยสถาบันการเงินที่เราเปิดบัญชีออมทรัพย์ครับ บัตรเดบิต นั้น จะผูกกับบัญชีออมทรัพย์ของเรา ซึ่งหมายถึงว่า เรา.. » Read More