หน้าหลัก > บทความทั้งหมด > หลักฐานการกู้เงินสำคัญและจำเป็น

หลักฐานการกู้เงินสำคัญและจำเป็น

by Wathit Srisaengmak 13 October 2017
หลักฐานการกู้เงินสำคัญและจำเป็นการกู้ยืมเงิน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับหลักฐานการกู้เงิน เพราะเป็นญาติกันบ้าง เป็นเพื่อนสนิทกันบ้าง ยืมเงินไม่กี่พันบาทบ้าง เดี๋ยวคงใช้น่า เมื่อเวลาผ่านไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้นหลักฐานจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับการกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมกับใครหรือที่ใดก็แล้วแต่ ให้ทำหลักฐานไว้จะเป็นการดีทั้งฝ่ายกู้ยืมและฝ่ายให้กู้ยืมเงิน ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 บัญญัติว่า การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไป ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ โดยหลักฐานที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาก็ได้ แต่มีสัญญาก็ได้ หลักฐานเช่นอะไรบ้าง อย่างบันทึกประจำวัน หรือการมีจดหมายมาถึงมีข้อความว่าจะให้เงินคืนเท่านั้นเท่านี้ หรืออาจมีหลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงินก็ใช้ได้เหมือนกัน

หลักฐานแห่งการกู้ยืมควรเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นว่ามีการกู้ยืมเงิน อย่างเช่นยืมไปจำนวนเท่าใด ซึ่งต้องมากกว่า 2,000 บาทตามกฎหมาย มีการกำหนดใช้คืนเมื่อใด และต้องลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ ถึงจะทำให้ฟ้องคดีได้ โดยต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันที่กำหนดใช้คืนเงินนั้น และหลักฐานไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อของผู้ให้กู้ การลงวันที่ หรือวันที่ครบกำหนดแต่อย่างใด แต่ถ้าหลักฐานไม่ชัดเจนว่ามีการกู้ยืมเงินกัน ไม่สามาถรฟ้องร้องคดีกันได้อย่างเช่น มีข้อความว่าได้รับเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้ ซึ่งไม่มีตรงไหนบอกว่าเจ้าหนี้ให้กู้และลูกหนี้ต้องคืนเงินนั้นแต่อย่างใด อย่างนี้ไม่เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน

การทำหลักฐานต้องทำก่อนฟ้อง แต่พอยืมเงินกันก็ทำหลักฐานไว้เลยจะดีกว่า เพราะพอจะดำเนินการฟ้องร้องคดีกันอาจไม่ทันการแล้ว เพื่อความปลอดภัยทำไว้เลยตอนยืม คนยืมจะเต็มใจเซ็นชื่อมากกว่า และเห็นกันเลยในตอนนั้น แต่ถ้าไม่ได้ทำหลักฐานไว้เลย อันนี้อันตรายแน่ เพราะว่าลูกหนี้ไม่มีเงินมาชำระหรือมีแต่คิดไม่ดี คือเบี้ยวนั่นแหละ ซึ่งไม่มีหลักฐานไปเอาอะไรจากลูกหนี้ ขึ้นโรงขึ้นศาลก็แพ้คดี เงินก็สูญเสีย อย่างนี้เจ้าหนี้คงไม่ชอบแน่ ดังนั้นต้องทำหลักฐาน และต้องมีก่อนดำเนินคดีฟ้องร้องด้วย

หลักฐานการกู้ยืมเงิน ยังมีการเข้าใจกันผิดกันมากมาย อย่างเช่นการเล่นแชร์ ไม่ถือเป็นการกู้ยืมเงินกัน หรือสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี อีกทั้งหนี้จากการใช้บัตรเครดิต ก็ไม่ใช้การกู้ยืมเงินเช่นกัน ซึ่งถ้าไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมกันแล้ว ไม่อาจนำมาฟ้องร้องคดีได้เลย เรียกว่าหมดสิทธิ์ไปเลย

บทความอื่นที่น่าสนใจ
บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด " บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต"